Kroki

Kroki är en skissartad teckning efter levande modell. Krokiteckning har utgjort en central roll inom konstnärlig utbildning då studiet av människokroppen varit centralt inom den västerländska konsten. Wikipedia

Datum 2022

2/10, 16/10, 13/11, 27/11